Rekultywacja składowisk odpadów Bydgoszcz
Brak kategorii

Rekultywacja składowisk odpadów – co warto wiedzieć?

Gospodarka odpadami – czy kiedykolwiek spotkałeś się z takim pojęciem? W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest segregacja odpadów, ich odbiór oraz utylizacja. Niestety, ale śmieci powstaje coraz więcej. Doprowadza to do tego, że wysypiska śmieci są przepełnione. Każde wysypisko to zagrożenie dla naszej planety. Dlaczego zatem tak ważny jest proces rekultywacji środowiska? Na czym on polega?

Rekultywacja składowisk odpadów Bydgoszcz

Rekultywacja wysypisk polega na zabezpieczeniu brył składowiska przed oddziaływaniem na nie śmieci. Składowisko pokrywane jest różnymi warstwami tak, aby nie przepuszczało wody.  Późniejsze działania polegają na pokrywaniu warstwy glebonośnej i obsiewaniem jej roślinami. W tym procesie wykorzystuje się studnie, dzięki którym możliwe jest badanie ścieków oraz kominy odgazowujące, dzięki którym wykonać można badania osiadania bryły.

Rekultywacja składowiska odpadów Kujawsko-Pomorskie – co jeszcze warto wiedzieć?


Po zamknięciu składowisko odpadów nadal powinno być kontrolowane i zabezpieczane. Celem jest uniknięcie negatywnego wpływu nie tylko na środowisko, ale również i na zdrowie ludzkie. Właśnie działania podejmowane w tym celu nazywane są rekultywacją wysypisk. Rekultywacja wykonywana powinna być zgodnie z harmonogramem. 

Rekultywacja składowisk odpadów kujawsko pomorskie

Kto odpowiedzialny jest za rekultywację wysypiska?

Działania, które związane są z rekultywacją wysypisk śmieci wykonują firmy zewnętrzne. Każda z nich musi uczestniczyć w przetargu, a ten, kto zaproponuje najlepszą ofertę, podejmuje się działań związanych z rekultywacją. Przetarg organizowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy oraz urzędy miast. Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na cele, to każda jednostka ubiegać może się o różnego rodzaju dotacje bądź pożyczki – z reguły oprocentowane. Utworzenie nowego składowiska odpadów to nie lada wyzwanie. Decyzję taką przyznaje marszałek. Dotyczy ona składowiska o pojemności większej niż 25 000 ton oraz znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

Zobacz także